Đo kiểm môi trường lao động- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 19/12/2017

Đo kiểm môi trường lao động- TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) được thành lập vào ngày 21/05/2012 theo Giấy phép hoạt động số 276/ĐK – KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM cấp. Trung tâm REC là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và chịu sự quản lý của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

CHỨNG NHẬN CỦA TRUNG TÂM

Giấy chứng nhận Vilas số: 687 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)  cấp ngày: 03/12/2013.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 101 theo Quyết định số 1881/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 23/07/2015.

Công văn số: 6069/STY-NVY ngày 31/08/2015 của Sở Y tế TP HCM V/v “Đồng ý các nội dung đo, kiểm tra môi trường lao động”.

Công văn số 1330/MT-LĐ ngày 19/11/2015 của Bộ Y Tế V/v “Công bố nội dung đo, kiểm tra môi trường lao động”. 

đo kiểm môi trường lao động

Hình 1: Đo kiểm chất lượng môi trường lao động


CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM GỒM:

Do kiểm chất lượng moi trường

Hình 2: Sơ đồ cơ cấu của công ty

- Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Môi trường (REC) hoạt động theo các chức năng và lĩnh vực chủ yếu sau:

-     Nghiên cứu và phát triển công nghệ về năng lượng về bảo vệ môi trường; tối ưu hóa quá trình sản xuất.

-     Nghiên cứu công nghệ xử lý, quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường, công nghệ sạch và hệ thống thông tin môi trường.

-     Tư vấn thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải, nước cấp (cho gia đình và công nghiệp), khí thải, chất thải rắn và xử lý chất thải độc hại.

-     Dịch vụ phân tích thí nghiệm; Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn.

-     Đo kiểm tra môi trường lao động cho Công ty, Nhà máy, Xí nghiệp..

-     Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

-     Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

-     Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

-     Lập báo cáo đánh giá tác động mội trường (ĐTM).

-     Lập đề án bảo vệ môi trường (Chi tiết và đơn giản).

-     Tư vấn và xây dựng hệ thống xử lý nước sinh hoạt, gia đình và công nghiệp.

-     Cung cấp nguyên vật liệu lọc nước

Đo kiểm môi trường lao động

Hình 3: Sơ đồ cơ cấu của công ty

CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

địa chỉ: 98 bành văn trân, p7, quận tân bình
Email:moitruongrec@gmail.com
Điện thoại: 028-39778141
Website: www.reccenter.com.vn

Tags: