C.TY TNHH DÂY SỢI RỒNG Á CHÂU

ASIA DRAGON CORD & TWINE CO.,LTD

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : Tan Tao I.Z, Lot 9A, Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 37543239, 37543240, 22175256

Email : info@asiadragon.com.vn

Website : www.asiadragon.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA