CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.

DONG PHUONG TRADE PRODUCTION CO.., LTD

Cập nhật: 05/06/2019
:70 LÊ BÔI, PHƯỜNG 7, QUẬN 8, TP.HCM
:0938667788
: rangcape.com.vn

Giới thiệu

Chuyên mua bán cape chế biến, cape rangv.vvv

Ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.
CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.
CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.
CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.
CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.
CÔNG TY TNHH MTV SX TM ĐÔNG PHƯƠNG.