CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG

ANH PHUONG TRADING...CO, LTD

Cập nhật: 13/12/2018
:SỐ 12 ĐƯỜNG SỐ, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, TP.HCM
:028-22532205 / 028-22532206
: anhphuongtech.com

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG CHUYÊN CUNG CẤP:

- THẺ CẢM ỨNG

- MÁY IN THẺ NHỰA

- MÁY CHẤM CÔNG

- THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CỬA- THANG MÁY

- ĐẦU ĐỌC THẺ

- CAMERA QUAN SÁT

- HỆ THỐNG HƯỚNG DẪN ĐỖ XE THÔNG MINH

- CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH

- BARRIER TỰ ĐỘNG V.VV

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNGCÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANH PHƯƠNG