C.TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA BÌNH ĐÔNG HƯNG

BINH DONG HUNG PLASTIC MACHINERY CO., LTD

Cập nhật: 23/10/2016
:93 Nguyen Tat Thanh St., Ward 13, Dist.4, HCM City
:(84-8) 39613353 - 0903902952 - 0918190819

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh