C.TY TNHH MTV MAY THÊU HỒNG BA

HONG BA GARMENT EMBROIDERY CO.,LTD

Cập nhật: 23/10/2016
:34 Hong Lac St., Ward 11, Tan Binh Dist., HCM City
:(84-8) 38643991 – 0903071865
: www.hongba.com.vn

Giới thiệu

May đồng phục học sinh, thời trang công sở, thêu vi tính.

Ngành nghề kinh doanh