C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT

TUAN DAT PLASTIC CO., LTD ONE MEMBER

Cập nhật: 27/03/2018
:299 Vành Đai Trong, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân./ 245 Đường số 7, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.Hcm
:(84-8) 22153884 - 0913.974.518
: Đang cập nhật

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MTV  NHỰA TUẤN ĐẠT 

CHUYÊN: Sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm nhựa cao cấp từ chất dẻo, nhựa tổng hợp, nhựa kỷ thuật, sản xuất khuôn mẫu và sản phẩm bằng kim loại,..v.v. Thay thế hàng nhập khẩu , phục vụ cho tiêu dùng và các ngành hàng công, nông, ngư nghiệp, giao thông, đánh bắt nuôi trồng và chế biến thủy hải và các thành phần kinh tế khác.

C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠTC.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT

Xuất khẩu trực tiếp: vật tư, nguyên liệu, hóa chất, sản phẩm nhựa, sản phẩm kim loiaj, máy móc thiết bị, khuôn mẫu ngành nhựa.

C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠTC.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT

C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠTC.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT

Ngành nghề kinh doanh

C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT
C.TY TNHH MTV NHỰA TUẤN ĐẠT