C.TY TNHH NHỰA VIỆT SON

VIET SON PLASTIC CO., LTD

Cập nhật: 23/10/2016
:A13/18 Nguyen Cuu Phu St., Tan Kien Commune, Binh Chanh Dist., HCM City
:(84-8) 38808937
: www.vietson-vs.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh