C.TY TNHH SX NHỰA & TM LÝ XUÂN

LY XUAN PLASTIC PRODUCTION &TRADING CO., LTD

Cập nhật: 23/10/2016
:B11/35 Tran Dai Nghia St., Tan Kien Village, Binh Chanh Dist., HCM City
:(84-8) 38770610 - 38554929
: www.lyxuanlan.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh