C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO

BAO BAO PRODUCTION TRADING CO.,LTD

Cập nhật: 02/07/2018
:60 Lot 1, Hamlet 1, My Yen Ward, Ben Luc Dist., Long An Pro.
:(84-72) 3642.885 - 887

Giới thiệu

Chuyên sản xuất, gia công Cung ứng sản phẩm cơ khí Pat, bản lề, ốc vis K

CÔNG TY TNHH SX – TM BẢO BẢO
BAO BAO PRODUCTION TRADE CO., LTD
Add: 60 Lot 1, Hamlet 1, My Yen Village, Ben Luc Dist., Long An Province

Tel: (84-72) 3642.885 - 887       *  Fax: (84-72) 3642.888 - 889
Email: baobaola@vnn.vn
Web: www.hardwarebaobao.vn
 

· Chuyên sản xuất:
- Các loại bàn ghế inox, sắt, nhôm.
- Các loại linh kiện cơ khí: Mạc logo, bản lề, vòng xoay sắt, pát móc tay ghế, pát khóa, ròng rọc dù, thanh nẹp, cờ lê….
· Manufacturing of:
- Stainless steel furniture, iron, aluminum.
- The mechanical components: Mac logo, hinges, round swivel-iron, Pat hand chair, Pat lock, pulley though, splint, wrench ....

http://doanhnghiepthuongmai.com/tim_kiem?q=b%E1%BA%A3o+b%E1%BA%A3o

Ngành nghề kinh doanh

C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO
C.TY TNHH SX TM BẢO BẢO