THÊU VI TÍNH ĐÔNG HỒ

DONG HO COMPUTER EMBROIDERY UNIT

Cập nhật: 23/10/2016
:57 Đông Hồ, P.8, Q.Tân Bình, Tp.HCM
:(08) 38657751 - 0907871871
: www.theulogo.vn

Giới thiệu

Thêu vi tính, thêu logo, thêu đồng phục văn phòng, thêu bảng tên, mã số nhân viên

Ngành nghề kinh doanh