CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG (TP. HÀ NỘI)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG (TP. HÀ NỘI)

Cập nhật: 17/03/2020

Địa chỉ : 124 Hong Ha St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38489786- 62939988 – 38487178

Email : Đang cập nhật

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CAO SU, NHỰA