Chuyên cung cấp trà cà phê

CÔNG TY TRÀ SAO VÀNG

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : No.2, Street 198, Cao Lo Road, Ward 4, Dist.8, Ho Chi Minh City

Điện thoại : (84-8) 3961 8302

Email : saovangtea@yahoo.com.vn

Website : www.saovangtea.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- ĐỒ UỐNG, CÀ PHÊ, TRÀ