CN C.TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNH

TAI CHINH PRINTING CO., LTD BRANCH

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 132 Cong Hoa St., Ward 4, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38113305 - 38113317

Email : cnintaichinh@gmail.com

Website : www.intaichinh.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN