CN TP.HCM - CÔNG TY BẢO VỆ SÀI GÒN MAI LINH

SAIGON MAI LINH SECURITY COMPANY

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 179 St. 8, Ward 4, Dist. 8, HCM City

Điện thoại : 08. 22025039 - 22025049 – 22136654

Email : info@danhbacongtybaove.com

Website : www.saigonmailinhsecurity.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN