COLLIERS INTERNATIONAL

COLLIERS INTERNATIONAL

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : 17th Floor , Bitexco Building, 19-25 Nguyen Hue St., Dist. 1, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38275665

Email : anh.nguyen@colliers.com

Website : www.colliers.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN