Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát

Hai Phat Real Estate Jsc.

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : Tầng 3, Tòa nhà Đa Năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, HN

Điện thoại : 04 3353 4172

Email : Đang cập nhật

Website : Đang cập nhật

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN