Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Nam Xanh

Green Vietnam Technology Jsc

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 42 Lê Trung Nghĩa, P. 12, Q. Tân Bình,Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : mailbox@vnxanh.com

Email : mailbox@vnxanh.com

Website : http://www.vnxanh.com

Giới thiệu