Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nhơn Trạch

Nhon Trach Investment Jsc.

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : Đường số 7, Khu Đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Điện thoại : (+84) 061-3561462 / 061-3561463

Email : nic@dongsaigon.vn

Website : http://dongsaigon.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN