Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển LEO

LEO Jsc.

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 06 Phan Kế Bính, phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại : 08 730 31999

Email : info@leoland.com.vn

Website : http://www.leoland.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN