CÔNG TY CỔ PHẦN LỢI LỘC

LOI LOC JS. COMPANY

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 288/10 Tan Hoa Dong St., Binh Tri Dong Ward, Binh Tan Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 5407 6865

Email : loilocprinting@yahoo.com.vn

Website : http://inloiloc.com/

Giới thiệu

Thiết kế in ấn bao bì

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN