Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Ocean Group

Cập nhật: 14/03/2020

Địa chỉ : Tầng 3, Số 1 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.37727252

Email : Info@oceangroup.vn

Website : www.oceangroup.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN