Công Ty Cổ Phẩn Xử Lý Môi Trường Việt Nam

Vietnam Environment Jsc

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 109/25 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4, TP. HCM

Điện thoại : (08) 62959397

Email : info@moitruongvietnam.org.vn

Website : http://www.moitruongvietnam.org.vn

Giới thiệu