CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNG CÁO QUỐC TẾ

INTERNATIONAL ADVERTISING AND TRADING PROMOTION JS. CO. (IATP JSC)

Cập nhật: 06/04/2020

Địa chỉ : Số 34 Đường 17A, Phường An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 6296 0717 - 6296 0050

Email : ctyciat@yahoo.com

Website : www.hoichociat.vn

Giới thiệu