Công ty Cp Đầu tư Kinh doanh Bất động sản THT

THT Real Estate Jsc.

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : 38 đường Trung Yên 9 - khu đô thị Trung Yên – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04.66.810.697

Email : bdsthtland.vn@gmail.com

Website : http://bdsthtland.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN