CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ AN BÌNH

AN BINH SECURITY SERVICE J.S.C

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 39A Hong Ha St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCMC

Điện thoại : (84-8) 38488367

Email : sadh@baoveanbinh.com.vn

Website : www.baoveanbinh.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN