CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHÁT

TRUONG PHAT DEVELOPMENT JSC.

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 564/16/1 Hưng Phú, F9, Q.8, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 666 00 123

Email : dietmoitruongphat@gmail.com

Website : http://www.dietmoitruongphat.znn.vn

Giới thiệu