CÔNG TY CP SX TM UY VŨ

UY VU TRADING PRODUCTION CORPORATION

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 40 Ba Van St., Ward 14, Tan Binh Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38490277

Email : uyvu@uyvu.vn

Website : www.uyvu.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BAO BÌ, IN ẤN