CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

GERU STAR SPORT JOINT STOCK COMPANY.

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại : (+84) 08 38 425 110

Email : geru@gerusport.com.vn

Website : http://gerusport.com.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- VĂN HÓA, GIÁO DỤC, XÃ HỘI, THỂ THAO