Công ty CP Tư vấn Bất Động Sản Venusland

Venusland Real Estate Jsc.

Cập nhật: 16/03/2020

Địa chỉ : Tầng 20 - tòa nhà HH2 Bắc Hà - Lê Văn Lương kéo dài - Hà Nội

Điện thoại : (+84-4) 38580138

Email : lienhe@venusland.vn , info@venusland.vn

Website : http://www.venusland.com.vn/

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- BẤT ĐỘNG SẢN