CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG VỆ

LONG VE SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 18 Phan Xich Long St. , Ward 3 , Binh Thanh Dist. , HCM City

Điện thoại : (84- 8) 62920501

Email : info@longve.vn

Website : www.longve.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN