Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Long Sài Gòn

Thai Long Sai Gon Security Services Co.,ltd

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 900 Tạ Quang Bửu, P. 5, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 62635866

Email : thailongsc@gmail.com

Website : http://thailongsecurity.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN