CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TOÀN THẮNG

TOAN THANG SECURITY SERVICE CO.,LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 53/2 Nguyen Van Linh St., Tan Thuan Tay Ward, Dist.7, HCM City

Điện thoại : (84-8) 38724634

Email : vesi@vesitoanthang.vn

Website : www.vesitoanthang.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN