CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẠI TRƯỜNG HẢI

DAI TRUONG HAI SECURITY SERVICE CO., LTD

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 25 Hoang Dieu 2, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., HCM City

Điện thoại : (84-8) 38971361 - 37200368

Email : daitruonghaisecurity@gmail.com

Website : www.daitruonghaisecurity.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN