Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Trung Đoàn

Trung Doan Security Services Co.,ltd

Cập nhật: 29/02/2020

Địa chỉ : 49B TA 19, Phường Thới An, Quận 12,Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 35977699

Email : thanhdoansecurity@gmail.com

Website : http://www.trungdoanbaove.com

Giới thiệu

Bảo vệ bệnh viện Bảo vệ công ty Bảo vệ kho tàng Bảo vệ lễ hội Bảo Vệ Mục Tiêu Cố Định Bảo vệ mục..

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN