CÔNG TY TNHH GOSHU KOHSAN (VIỆT NAM)

GOSHU KOHSAN (VIET NAM) CO., LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : Lot P1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh Dist., Ha Noi City

Điện thoại : (84-4) 39517580 * (84-650) 3784910

Email : huy.nv.vn@goshukohsan.com

Website : www.goshukohsan.com.vn

Giới thiệu