CÔNG TY TNHH HẰNG BẢO

Cung cấp bánh kẹo ngoại nhập

Cập nhật: 02/04/2020

Địa chỉ : 84/36 Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08. 2241 9536 - 2229 0895 - 3837 4986

Email : dbent@hcm.vnn.vn

Website : www.hangbaofood.com

Giới thiệu