Công Ty TNHH Khí Hóa Lỏng Việt Nam

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : Cảng Đồng Nai, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại : (061) 3831988, 3831989, 3831578, 3833438

Email : vnlpg@vt-gas.com.vn

Website : http://www.vt-gas.com.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN