CÔNG TY TNHH KINH BỐ

KINH BO CO.,LTD

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 58/11 Truong Van Thanh St., Hiep Phu Ward, Dist. 9, HCM City

Điện thoại : (84-8) 37308453

Email : info@kinhbo.com

Website : www.kinhbo.com

Giới thiệu

Xử lý nước thải, khí thải. Xử lý môi trường.