CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI

Phu Tai Jsc.

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 272 - Quảng luận, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng

Điện thoại : (+84) 0313.580.358 / 602.681

Email : info@phutaivn.vn

Website : http://www.phutaivn.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN