Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghiệp Lê Tín

Le Tin Technology Industry CO., LTD.

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : Số 51, đường số 9, Kp.3, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 37000042

Email : thanhvu.letin@gmail.com

Website : www.letincorp.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY