Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Sông Mã

Song Ma Co.,ltd

Cập nhật: 12/04/2020

Địa chỉ : 33/32 A Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp,Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 22199693, 0937.306.399

Email : songma.envi@gmail.com

Website : http://kythuatxulynuoc.com

Giới thiệu

Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Hóa chất môi trường Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Lập hồ..