Công Ty TNHH MTV Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền Trung

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 33 Nguyễn Suý, P. Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại : (0511) 3629888

Email : pvgasmt@pvgasn.vn

Website : http://pvgasn.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN