CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRUNG ĐỨC

TRUNG DUC CO.,LTD

Cập nhật: 18/03/2020

Địa chỉ : Số 93/22 Bờ Bao Tân Thắng, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM,Việt Nam

Điện thoại : (08) 54341480

Email : tamnguyentd@gmail.com - duc_tamnguyen@yahoo.com

Website : http://www.trungduc.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- CƠ KHÍ, MÁY, CHẾ TẠO MÁY