Công Ty TNHH MTV TM Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Đông Á

Cập nhật: 02/03/2020

Địa chỉ : 66 Lê Tuấn Mậu, P. 13, Q. 6,Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 62980668, 62980669

Email : dongasafety@gmail.com

Website : http://www.dongasafe.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- AN NINH, BẢO VỆ, AN TOÀN