Công Ty TNHH Nazushi Việt Nam

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : Kho A2 Cảng Than Đức Giang, Tổ 18 Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : (04) 36557778

Email : nazushivietnam@gmail.com

Website : http://www.nazushivietnam.znn.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN