Công Ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam

Vietnam Sing Industrial Gas Co.,Ltd

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : Lô B-3B3, KCN. Mỹ Phước 3, H. Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại : (0650) 3595151, 01666.824.428

Email : duy@sgindgas.com

Website : http://siggases.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN