Công Ty TNHH SX-TM-DV Hàn Xuyên Việt

Han Xuyen Viet Co., Ltd

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 93/1030J, Dương Quảng Hàm, P. 6, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : (08) 39848204, 0934 162 988

Email : hanxuyenviet@vnn.vn

Website : http://www.hanxuyenviet.com

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN