CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ IN ẤN MẶT TRỜI MỚI

NEW SUN DESIGN PRINTING COMPANY LIMITED

Cập nhật: 13/03/2020

Địa chỉ : 221 Lê Cao lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Email : info@newsun.net.vn

Website : www.newsun.net.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

-BAO BÌ, IN ẤN