Công Ty TNHH Thương Mại Huy Hoàng

Huy Hoang Trading Co., ltd

Cập nhật: 19/03/2020

Địa chỉ : 5A Hoàng Văn Thụ, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại : (0710) 3823456, 3823903, 3824059

Email : lythuyquyen2001@yahoo.com

Website : http://www.gashuyhoang.znn.vn

Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh

- DẦU KHÍ KHOÁNG SẢN